Magán egészségügyi szakellátás

Belépés az e-munkaegeszsegugy.hu rendszerbe

Regisztrálni a kiválasztott szolgáltatás alatt lehetséges a szolgáltatásra kattintva.

Együttműködési megállapodás az Óbudai Egyetemmel

A Konzulens Csoportpraxis Magán Egészségügyi Intézet (képviseli: dr.Buczkó István ügyvezető) és Óbudai Egyetem (képviseli: Dr. Kovács Levente rektor,  Ormándi Gabriella kancellár  ) kutatás-fejlesztési és oktatási együttműködési megállapodást írtak alá 2021.06.30-án.

Az együttműködés alapvető célja, hogy a Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szakmai és üzleti céljaik érdekében együttesen mozgósítsák és ezen keresztül a kiemelt képzési területeken az Egyetem akadémiai tudásának és a Partner egészségügyi és üzleti tapasztalatainak ötvözésével emeljék a magyarországi oktatás és kutatás színvonalát. A célokat közös K+F infrastruktúra működtetésével, projektek megvalósításával, szakmai gyakorlóhelyek, műszaki tanácsadás biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával kívánják megvalósítani.

Az együttműködés fő irányai

–        Új, digitális- neuropszichológiai orvostechnikai eszközök kifejlesztésében történő kooperáció és validálással

–       Magas baleseti kockázattal bíró, nappali aluszékonyságban veszélyeztetett  munkavállalók (pld buszvezetők) távdiagnosztikai lehetőségében történő kooperáció   

–       Egészségügyi szoftverek okoseszköz alkalmazásban történő fejlesztésében való együttműködés

–        Multicentrikus Orvosi Kutatások támogatására Integrált Egészségügyi szoftver termékfejlesztés       

Az együttműködési megállapodás kiterjed még a Konzulens Csoportpraxis Magán Egészségügyi Intézet részéről az Egyetem alap- és mesterképzésében való részvételre:

–        konzultációs lehetőséget biztosítanak a szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok elkészítéséhez;

–        részt vesznek a féléves hallgatói feladatok kitűzésében és értékelésében;

–        üzemlátogatást szerveznek a hallgatók számára a Felek által közösen egyeztetett időpontban és témakörben.

–        Business Projectközös, oktatási célú megvalósítása: Az oktatási tevékenységben való együttműködés azon formája, amelynek keretében a hallgatók kiscsoportokban valós gyakorlati problémát oldanak meg vállalati és egyetemi konzulensek támogatásával.

–        Szakmai gyakorlati helyek biztosítása: Felek rögzítik, hogy a gyakorlatigényes alapképzési és mester szakok képzési és kimeneti követelményekben előírt kötelező szakmai gyakorlatának lebonyolítására – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal – az érintett Karral külön együttműködési megállapodást kötnek.

–        Gyakornoki programok közös megvalósítása: A Felek együttműködnek a Partner számára legalkalmasabb gyakornokok megtalálása érdekében, az előzetes kompetencialista alapján, a kapcsolódó tantárgyak egyetemi oktatóival, valamint a hallgatók elhelyezkedését segítő hallgatói irodákkal együttműködésben.

–        Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása: Felek vállalják, hogy részvételi lehetőséget biztosítanak egymás szakmai-tudományos rendezvényein (kerekasztal vitákon, tudományos ülésszakokon, szimpóziumokon, konferenciákon), valamint közösen kezdeményeznek, szerveznek ilyen rendezvényeket, valamint fórumot biztosítanak egymás számára tudományos és gyakorlati eredményeik publikálásában.

–        Alkalmazott kutatás: Az Egyetem szakemberei a Partner által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat, illetve módszertani fejlesztéseket végeznek.

Elérhetőségek:


Konzulens-B ’97 Bt

Email: szucszs@csoportpraxis.hu
Telefon: +36 56 200 285