Konzulens Csoportpraxis Alváslabor és Neuropszichológiai labor

Resmed alvásterápiás készülékek árjegyzéke 2022

További információ: www.eo.hu

CPAP/BIPAP árlista

A Szolnoki alváslaborokban és Neuropszichológiai laborban együttesen folyó tevékenység járványügyi biztonsági intézkedéseiről

A járványhelyzet figyelembevételével a Szolnoki Alváslabor működését a vonatkozó Magyar Alvásdiagnosztikai és Therápiás Társaság ajánlása mellett a következő képpen szabályozom.

Jelen szabályozás kiterjed a következő szervezeti egységekre:

a, Alvásmedicina szűrőállomás (ambuláns vizsgálatok)
b, Alváslabor ( Bent alvásos alvásdiagnosztikai vizsgálatok)
c, Neuropszichológiai Labor (Neuropszichológiai ambuláns vizsgálatok)

Az erre vonatkozó miniszteri levél értelmében a kardiovaszkuláris (és cerebrovaszkuláris) betegségek ellátása kiemelt fontosságú. Az alváslaboratóriumi tevékenység számos ponton összefügg, ezen betegségek megfelelő kezelésével. A járványügyi helyzet számos óvintézkedést tesz szükségessé a különféle vizsgálati típusok esetén, azok eltérő jellegzetességei miatt.

Életkori korlát: Jelenleg általános érvényű életkori korlátozás nincs.                                                   

Vizsgálati típusok: A vizsgálati típusok és terápiás eljárások végzésére vonatkozóan továbbra is az érvényes klinikai irányelvek az irányadók.

Alváslaboratóriumban végzett beavatkozások és biztonsági követelmények: Általános célú éjszakai poligráfia, poliszomnográfia, valamint nappali alvásvizsgálatok (MSLT, MWT, FIT): Negatív pre-triage-t követően végezhetők.

A rendelőbe történő belépés a „zsilip” váróból csak CoVid-19 kérdőív kitöltésével, a szakszemélyzet értékelését valamint testhőmérséklet mérését követően a szakszemélyzet belépési engedélyét követően lehetséges. A beteg viseljen orrot, szájat eltakaró maszkot valamint viseljen a rendelőbe rendszeresített védőpapucsot. A rendelőben történő vizsgálatokra csak időpontfoglalással ( telefon, email, e-munkageszségügy ) lehet érkezni.

A vizsgált személy részéről helyi Negatív COVID teszt nem követelmény, amennyiben 48 óránál nem régebbi negatív teszt eredményt tud bemutatni. Ellenkező esetben Covid-19 Ag antigén gyorsteszt készül a vizsgálat előtt.

Szükséges viszont, hogy a személyzet megfelelő védőfelszerelést használjon a beteggel való kontaktus (beteg elhelyezése, elektródák felhelyezése, azok vizsgálat alatti igazítása) során.

A minimumkövetelmény a védőfelszerelésre: FFP2-es maszk, gumikesztyű. Pajzs, szemüveg, izolációs ruha alkalmazható.

A páciens is viseljen sebészi maszkot.

Az alváslaborban és Neuropszichológiai szaklaborban végzett vizsgálatokat időben és térben elkülönítve végezzük.

Az éjszakai vizsgálatok időrendje

18.45-18.55 – Betegérkezés és pre-triage elvégzése

18.55-19.00 Elhelyezkedés a laborban

19.00-20.30 – Neuropszichológiai vizsgálat

20.30-20.40 – Alvásszokás és aluszékonyság kérdőívek kitöltése

20.40-20.50 – Átöltözés, labor helyfoglalás

20.45-21.00 – Belgyógyászati vizsgálat ( testsúly, testmagasság mérés, nyakkörtérfogat mérés, RR mérés, nyugalmi EKG mérés, spirometriás mérés)

21.00- 21.30 – PSG Vizsgáló eszköz – elektródák felhelyezése

21.30 –  Lámpaoltás

21.30-05.30 – Alvás (Alvásidő: 8 óra)

5.30 – Ébresztés

5.30-5.50 –   A rendelő elhagyása

Az alváslaborban éjszaka végzett vizsgálatoknál időbeli elkülönítés elvét alkalmazzuk, azaz egy éjszaka egyfajta metodika (általános poliszomnográfia , vagy felügyelt Poligráfia ) történik, minimalizálva a betegek kontaktusait. Javasolt az egy vizsgálóhelység – egy védőfelszerelés elvének alkalmazása a transzmisszió lehetőségének minimalizálására.

Otthoni alvásdiagnosztikai vizsgálatok (poligráfia, pulzoximetria, valamint automata CPAP-vel végzett kontroll-vizsgálatok): Negatív pre-triage szükséges a készülékek kiadása előtt.

A páciensnek nyilatkozni kell az otthoni esetleges kontaktok lehetőségéről is.

A személyzet védőfelszerelést (sebészi maszk, gumikesztyű) viseljen. A készülékeket minden használat előtt gondosan felületfertőtlenítővel kezelni szükséges.

Az egyszerhasználatos érzékelőket (orrkanül) a páciens ne hozza vissza a vizsgálat másnapján a laborba. Mind a nappali készülékkiadások (otthoni alvásdiagnosztikai vizsgálatok), nappali alvásvizsgálatok (MSLT, MWT, FIT), mind pedig az éjszakai alvásvizsgálatok esetén a betegek érkezésének megfelelő időbeni elkülönítése szükséges.

Az ambulás szakrendeléseke történő orvos-beteg találkozásokra az általános irányelvek (pre-triáge, óránkénti betegszámkorlátot alkalmazunk (max 4 fő) , és a betegeket időben biztonságosan elkülönítjük.

Tisztelt Pacienseink!

Rendelőnk az alvásmedicina területén a jogszabályi követelmények betartása mellett alkalmazza a Telemedicina lehetőségét.

Jogszabályi háttér: 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet. Hatályos: 2020.09.17 – től.

9. § (7)46 A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó

és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,
b) tanácsadást, konzultációt végezhet,
c) betegirányítást láthat el,
d) beutalót adhat,
e) gondozást láthat el,
f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,
g) gyógyszert írhat fel,
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A telemedicinális ellátást a jogszabályoknak megfelelő adatvédelem kialakítása és biztosítása mellett telefon, Viber, Skype, Messenger és e-mail információs úton szolgáltatjuk praxisunkban betegeink számára.

Szolnok, 2022.07.01.

                                                                                         dr.Buczkó István
                                                                                         alváslabor vezető

Scroll to Top