Belépés az e-munkaegeszsegugy.hu rendszerbe

KONZULENS – B 97’ BT.
FOGLALKOZÁS – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
5000 Szolnok, Baross út. 49-51.
Telefon: 70/452-4090

Adószám: 26065250-2-16
Működési eng. sz.: 2733/2004

Cikkek, közlemények

Neurokognitív Változások az OSAS-ban

A kutatás célja az obstruktív alvási apnoe szindrómában (OSA – Obstructive Sleep Apnea) megjelenő kognitív működések vizsgálata alvászavarral nem rendelkező, életkorban, nemben és iskolázottságban illesztett kontroll csoporttal való összehasonlításban. A vizsgálat elején minden résztvevő egy előszűrésen vesz részt, amelynek során papír alapú kérdőíveket kell kitölteniük az aluszékonyságra (Epworth Aluszékonysági Skála) és az OSA tüneteinek (Berlin Kérdőív) fennállásával kapcsolatban.

Azok a személyek, akik az előszűrésen negatív minősítést kapnak, tehát nincs alvási apnoéjuk a kontroll csoportba kerülnek és felvesszük velük az általunk összeállított pszichometriai tesztbattériát. Azok a személyek, akik a papíralapú előszűrés alapján pozitív minősítést kapnak, tehát fennáll az OSA gyanú, további, az alváslabor által végzett, egész éjszakás poligráfiás mérésen vesznek részt. Amennyiben a poligráfiás vizsgálat a szomnológus véleménye alapján OSA-t igazol, ezek a személyek egy további egész éjszakás polisomnográfiás vizsgálaton vesznek részt az alváslaboratóriumban. Ez utóbbi eredménye alapján a szomnológus felállítja a diagnózist és a tünetek súlyossága alapján csoportokat képez: enyhe, mérsékelt és súlyos OSA.

A súlyos fokú OSA besorolást kapó személyeknél egy további alváslaboratóriumi teszt, a Maintenance of Wakefulness Test (MWT) kerül elvégzésre, amelynek célja az aluszékonyság, annak legyőzése, valamint az ébrenlét stabilitásának feltérképezése. Emellett, meghatározásra kerülnek azok a személyek, akiknek javasolt a terápiás kezelés mindhárom súlyossági kategóriából. Az OSA csoport esetében a polisomnográfiás vizsgálatot követően, a terápiás kezelés megkezdése előtt vesszük fel a neurokognitív funkicókat mérő tesztbattériát. A tesztcsomag felvételét a kezelés megkezdése előtt, valamint a kezelést követően 6 és 12 hónap múlva tervezzük megismételni, a terápia hatására bekövetkező estleges neurokognitív változások utánkövetése céljából. Azok az alvási apnoés személyek, akik a diagnózist követően nem vállalják a terápiás kezelést, külön csoportot képeznek és az ő utánkövetésüket is tervezzük. A tesztek hasonló struktúrájú, de eltérő feladatokat tartalmaznak, hogy elkerüljük a tanulási hatást. A vizsgálat tervezett időtartama 3 év, 12 hónapot követően évente kérdőív formájában információt gyűjtünk a munkabaleset és közúti baleset bekövetkezésének előfordulásáról. A szakirodalmi előzmények alapján azt várjuk, hogy az az OSA csoport kognitív deficitet fog mutatni a kontroll csoporthoz képest. A terápia hatására jelentős javulást várunk az alvásmintázatban, az alvás alatti légzésben, valamint a kognitív funkcionálásban.

 Ezen túlmenően, célunk egy olyan neurokognitív funkciókat mérő pszichometriai tesztcsomag összeállítása, amely alkalmas lehet OSA betegek esetében, a magas baleseti kockázattal járó tevékenysége végzésének alkalmasságára vonatkozó vélemény készítésére, valamint a neuropszichológiai státusz minimum feltételeinek meghatározására (pl. közúti járművezetői engedély, emelőképkezelői engedély egészségügyi alkalmasság elbírálása)

Dr. Csábi Eszter PhD   kutatás vezető pszichológus; egyetemi adjunktus
Dr. Buczkó István Intézményvezető, kutatási központ vezetője; háziorvostan és foglalkozásorvostan szakorvos, szakokleveles egészségügyi manager
Dr. Kunos László PhD kutató tüdőgyógyász szakorvos, szomnológus
Péter Judit kutató Klinikai és mentálhigiénés Szakpszichológus; neuroszakpszichológus jelölt
Mochnács Fanni kutató; vizsgálatvezető Pszichológus
Sipos Viktória alvástechnikus
Vidinszki Zsolt technikus
Szűcs Zsuzsanna adminisztrációs vezető
Buczkó Emma kutató 5.éves Orvostanhallgató, PTE

Elérhetőségek:


Konzulens-B ’97 Bt

Elérhetőség:
Email: szucszs@csoportpraxis.hu
Telefon: +36 56 200 285