Konzulens Csoportpraxis

Magánegészségügyi szolgáltató

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 49-51 fsz.
Telefon: +36 56 200-285

Belépés az e-munkaegeszsegugy.hu rendszerbe
(regisztrációval rendelkezőkenk)

Neurokognitív Változások az OSAS-ban

KONZULENS – B 97’ BT.
FOGLALKOZÁS – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
5000 Szolnok, Baross út. 49-51.
Telefon: 70/452-4090

Adószám: 26065250-2-16
Működési eng. sz.: 2733/2004

Cikkek, közlemények

A túlzott nappali aluszékonyság – EDS – kérdéskörének áttekintése a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának elbírálásánál DR. BUCZKÓ ISTVÁN, DR. KUNOS LÁSZLÓ, DR. CSÁBI ESZTER, PÉTER JUDIT

Neurokognitív Változások az OSAS-ban

A kutatás célja az obstruktív alvási apnoe szindrómában (OSA – Obstructive Sleep Apnea) megjelenő kognitív működések vizsgálata alvászavarral nem rendelkező, életkorban, nemben és iskolázottságban illesztett kontroll csoporttal való összehasonlításban. A vizsgálat elején minden résztvevő egy előszűrésen vesz részt, amelynek során papír alapú kérdőíveket kell kitölteniük az aluszékonyságra (Epworth Aluszékonysági Skála) és az OSA tüneteinek (Berlin Kérdőív) fennállásával kapcsolatban.

Azok a személyek, akik az előszűrésen negatív minősítést kapnak, tehát nincs alvási apnoéjuk a kontroll csoportba kerülnek és felvesszük velük az általunk összeállított pszichometriai tesztbattériát. Azok a személyek, akik a papíralapú előszűrés alapján pozitív minősítést kapnak, tehát fennáll az OSA gyanú, további, az alváslabor által végzett, egész éjszakás poligráfiás mérésen vesznek részt. Amennyiben a poligráfiás vizsgálat a szomnológus véleménye alapján OSA-t igazol, ezek a személyek egy további egész éjszakás polisomnográfiás vizsgálaton vesznek részt az alváslaboratóriumban. Ez utóbbi eredménye alapján a szomnológus felállítja a diagnózist és a tünetek súlyossága alapján csoportokat képez: enyhe, mérsékelt és súlyos OSA.

A súlyos fokú OSA besorolást kapó személyeknél egy további alváslaboratóriumi teszt, a Maintenance of Wakefulness Test (MWT) kerül elvégzésre, amelynek célja az aluszékonyság, annak legyőzése, valamint az ébrenlét stabilitásának feltérképezése. Emellett, meghatározásra kerülnek azok a személyek, akiknek javasolt a terápiás kezelés mindhárom súlyossági kategóriából. Az OSA csoport esetében a polisomnográfiás vizsgálatot követően, a terápiás kezelés megkezdése előtt vesszük fel a neurokognitív funkicókat mérő tesztbattériát. A tesztcsomag felvételét a kezelés megkezdése előtt, valamint a kezelést követően 6 és 12 hónap múlva tervezzük megismételni, a terápia hatására bekövetkező estleges neurokognitív változások utánkövetése céljából. Azok az alvási apnoés személyek, akik a diagnózist követően nem vállalják a terápiás kezelést, külön csoportot képeznek és az ő utánkövetésüket is tervezzük. A tesztek hasonló struktúrájú, de eltérő feladatokat tartalmaznak, hogy elkerüljük a tanulási hatást. A vizsgálat tervezett időtartama 3 év, 12 hónapot követően évente kérdőív formájában információt gyűjtünk a munkabaleset és közúti baleset bekövetkezésének előfordulásáról. A szakirodalmi előzmények alapján azt várjuk, hogy az az OSA csoport kognitív deficitet fog mutatni a kontroll csoporthoz képest. A terápia hatására jelentős javulást várunk az alvásmintázatban, az alvás alatti légzésben, valamint a kognitív funkcionálásban.

 Ezen túlmenően, célunk egy olyan neurokognitív funkciókat mérő pszichometriai tesztcsomag összeállítása, amely alkalmas lehet OSA betegek esetében, a magas baleseti kockázattal járó tevékenysége végzésének alkalmasságára vonatkozó vélemény készítésére, valamint a neuropszichológiai státusz minimum feltételeinek meghatározására (pl. közúti járművezetői engedély, emelőképkezelői engedély egészségügyi alkalmasság elbírálása)

Dr. Csábi Eszter PhD  kutatás vezető pszichológus; egyetemi adjunktus
Dr. Buczkó IstvánIntézményvezető, kutatási központ vezetője; háziorvostan és foglalkozásorvostan szakorvos, szakokleveles egészségügyi manager, GCP középfokú klinikai vizsgáló
Dr. Kunos László PhDkutató tüdőgyógyász szakorvos, szomnológus
Péter Juditkutató Klinikai és mentálhigiénés Szakpszichológus; neuroszakpszichológus
Sipos Viktóriavezető alvástechnikus
Szűcs Zsuzsannaadminisztrációs vezető
dr. Buczkó Emmakutató orvos
Szécsi Boglárkaalvástechnikus, pszichotechnikus
Kertész Mártonvizsgáló, pszichotechnikus
Földesi Erikavizsgáló nővér
Fuchs Juditvizsgáló nővér
Mészáros Ákos, Rideg PéterIT

Rendelők működésével kapcsolatos aktuális információk

Egyéb oldalak

Scroll to Top