Konzulens Csoportpraxis

Magánegészségügyi szolgáltató

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 49-51 fsz.
Telefon: +36 56 200-285

Belépés az e-munkaegeszsegugy.hu rendszerbe
(regisztrációval rendelkezőkenk)

Pszichológiai Labor

KONZULENS – B 97’ BT.
FOGLALKOZÁS – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
5000 Szolnok, Baross út. 49-51.
Telefon: 70/452-4090

Adószám: 26065250-2-16
Működési eng. sz.: 2733/2004

Vizsgálatok

 • VTS – Vizuális-téri tájékozódás mérése 
 • VTS – Rövidtávú téri- és munkamemória kapacitás mérés
 • VTS – Figurális tanulási teljesítmény és figurális epizodikus emlékezet
 • VTS – Mentális képességek felmérése, kognitív flexibilitás
 • VTS – Vizuális orientáció mérése
 • VTS – Verbális munkamemória
 • VTS – Általános neuropszichológiai képességek felmérése: figyelem, vizuomotoros feldolgozási sebesség és végrehajtó funkciók
 • VTS – Figyelem részfunkciók mérése 
 • Disztributív figyelem vizsgálat (saját rendelői norma)
 • Komplex szenzomotoros vizsgálat (saját rendelői norma)
 • Személyiség profil felállítása (saját rendelői norma)
 • MWT (Multiplex Ébren maradási Teszt) vizsgálat alváslaborban (magyarországi norma, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)
 • MSLT (Multiplex Alváslátencia Teszt) vizsgálat alváslaborban (magyarországi norma, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)

Pszichológiai labor eszközei

 • Fő vizsgáló eszközeink:
  • Vienna Test System (Schuhfried GmbH)
  • Poliszomnográf (PSG) SOMNO HD TM
  • (EEG/EOG) –M1,M1.EOGL,EOGR,F4,F3,C4,C3,O1,O2,REF,GND,EMG REF, EMG+, EMG- elvezetésekkel
  Egyéb vizsgáló eszközök:
  • Pieron Figyelem Teszt (Bánsági Péter)
  • Minnesota Többfázisú Személyiség Teszt –MMPI-2- (OS Hungary Kft)

Munkatársak

 • Csábi Eszter PhD  kutató pszichológus
  egyetemi adjunktus
 • Péter Judit
  Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus,
  neuropszichológiai szakpszichológus                             

KONZULENS – B 97’ BT.
FOGLALKOZÁS – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
5000 Szolnok, Baross út. 49-51.
Telefon: 70/452-4090

Adószám: 26065250-2-16
Működési eng. sz.: 2733/2004

Psychology Lab

Psychological Examinations

 • VTS – Measurement of visual-spatial orientation
 • VTS – Short-term space and working memory capacity measurement
 • VTS – Figural learning performance and figural episodic memory
 • VTS – Assessment of mental abilities, cognitive flexibility
 • VTS – Visual orientation measurement
 • VTS – Verbal working memory
 • VTS – Assessment of general neuropsychological abilities: attention, speed of visuomotor processing and executive functions
 • VTS – Measurement of attention subfunctions
 • Distributive attention test (own norm, previously collected)
 • Complex sensomotorial tester (own norm, previously collected)
 • Personality profil eset (own norm, previously collected)
 • Maintenance of Wakefulness Testing (MWT) in the sleep lab (hungarian norm developed, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) in the sleep lab (hungarian norm developed, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)

Psychology Lab Equipments

Our main equipment:

 • Vienna Test System (Schuhfried GmbH)
 • Polysomnography (PSG) SOMNO HD TM with (EEG/EOG) –M1, M1. EOGL, EOGR, F4, F3, C4, C3, O1, O2, REF, GND, EMG REF, EMG+, EMG monitoring ability

Supplementary Testing Equipment:

 • Pieron Attention Test (Bánsági Péter)
 • Minnesota Multiphasic Personality Test –MMPI-2- (OS Hungary Kft.)

Professional staff

 • Csábi Eszter PhD – lead researcher psychologist, researcher, and university professor
 • Péter Judit MA – researcher, Clinical psychologist, neuropsychologist

Rendelők működésével kapcsolatos aktuális információk

Egyéb oldalak

Scroll to Top