Magán egészségügyi szakellátás

Belépés az e-munkaegeszsegugy.hu rendszerbe

Regisztrálni a kiválasztott szolgáltatás alatt lehetséges a szolgáltatásra kattintva.

Alapítvány / Társadalmi szerepvállalás

Köszöntő levél 2010

Tájékoztatás a 2020. rendelkező évi szja 1%-os összeg kiutalásáról

Adószám adó 1%-hoz

Forrás: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma

16-01-0001142

Megnevezés

Sport- És Munkasérülések Megelőzésének És Orvosi Rehabilitációjának Fejlesztéséért Alapítvány

Rövidített név

Rövidített név nincs bejegyezve

Idegen nyelvű elnevezés

Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország

Magyarország

Szervezet székhelye

5000 Szolnok, Baross G. út 22.

Szervezet típusa

Alapítvány, közalapítvány

Alapitvány típusa

Alapítvány

Állapot

Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve

Eljáró bíróság nincs bejegyezve

Ügyszám

1100/Pk.60089/2010

Bírósági határozat száma

21/I

Jogerőre emelkedésének időpontja

2016.04.28

Bejegyzés típus

Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma

2016.04.28

Régi nyilvántartási szám formátum

1142/2010

Létesítő okirat kelte

2010.12.13

  
  

Alapítvány jellege

Nyílt alapítvány

  
  

Cél szerinti besorolása

egyéb

Folyamatban lévő eljárás típusa

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás kezdete

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja

2014.06.01

Közhasznúsági fokozat

Nem közhasznú

  
  

Cél szerinti leírás

Azon alkalmazott kutatások támogatása, amelyek a sport- és munkabalesetek létrejöttének megelőzését és kialakulásukat követő orvosi rehabilitációjának fejlesztését szolgálják.

Vagyonfelhasználás mértéke

Vagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve

Vagyonfelhasználás mód

az alapítvány teljes vagyona felhasználható az alapítvány működtetéséhez

  
  
  
  

Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról

Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve

dr. Buczkó István

Képviseleti jog terjedelme

Képviselet terjedelme – nincs bejegyezve

Képviseleti joggyakorlás módja

Joggyakorlás módja – nincs bejegyezve

  
  

Megjegyzés

Megjegyzés nincs bejegyezve

Képviselet gyakorlásának részletei

Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve

  
  

Megbízás időtartama

Megbízás időtartama nincs bejegyezve

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

 

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve

Tagok:

 

Tag neve

elnök dr. Buczkó István

Megbízás időtartama

 

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

 
  

Tag neve

tag Póllai Viktória

Megbízás időtartama

 

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

 
  

Tag neve

tag Péterné Körmöndi Hajnalka

Megbízás időtartama

 

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

 
  

Származtatott jogi személyek listaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám

18204388-1-16

Adószám státusza

Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2011.01.20

Közösségi adószám

HU18204388

Közösségi adószám státusza

Bejegyzett

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2011.01.20

Statisztikai számjel

18204388-7220-569-16

Statisztikai számjel státusza

Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2016.04.28

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók: Takarékbank Zrt
Számlaszám: 70300046-11033970-00000000 

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban

Egyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 1Megjelenített verzió: 8

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadójának 1 %-ával alapítványunkat: neve: Sport- és Munkasérülések Megelőzésének és Orvosi Rehabilitációjának Fejlesztéséért Alapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Baross G. u. 22. adószáma: 18204388-1-16 közhasznúsági fokozata: közhasznú: 

A Civilek Napja Magyarországon

Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg A CIVILEK NAPJÁnak.

"A Civilek Napján büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet munkálkodik, olyan közösségeket alkotva, amelyek polgári kezdeményezésre alakultak. A civil közösségek erõsítik nemzetünk összetartozását, õk azok, akik szabadidejükben másokért dolgoznak. Sokrétû tevékenységük kiterjed többek között az idõsek és a családok megsegítésére, kulturális, hagyományõrzõ és sportprogramok szervezésére. A társadalom nagy megbecsüléssel tekint a karitatív tevékenységet is végzõ civil szervezetekre. Magyarországon, mint fejlett demokráciában, nagy szerepet játszik a civil társadalom az emberi sorskérdések alakításában. A Nemzeti Együttmûködési Alap 2012 óta évrõl évre támogatást biztosít a hazánkban és a határon túl mûködõ magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A támogatások célja a civil szféra segítése, a civilek társadalomformáló és a nemzet közösségét szolgáló munkájának elõmozdítása. 2017-ben is kiírásra kerültek a 2018-as mûködési és szakmai pályázatok. Az ezeken való eredményes részvétel reményeink szerint tovább erõsíti azt az önkéntes munkát, amely az adott tevékenységi területen elismertségben részesülhet. A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedõ civil szervezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb közösségünk, a magyarság javát szolgálják. Munkájuk iránti megbecsülésünk kifejezésével ezúton kívánunk további eredményes tevékenységet!" /Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/

Elérhetőségek:


Konzulens-B ’97 Bt

Email: szucszs@csoportpraxis.hu
Telefon: +36 56 200 285